25.1.2017

Revidoval jsem devět adventních antifon (a jedno responsorium) - a tím jsem alespoň pro letošek s antifonami doby adventní hotov. Kdo by si vyjel pracovní verzi not s autorskými poznámkami, nebo pročítal zdrojové kódy, u několika zpěvů by stále našel kritické připomínky. Jde však o případy, které jsou neakutní, popř. se mi nepodařilo najít řešení vhodnější než kritisovaná stávající podoba. S celkem jsem spokojen.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.