27.11.2016

Opravou tří antifon a čtyř responsorií jsem prozatím zakončil revizi společných textů o Panně Marii a zvyšuji status tohoto materiálu na gamma. Dvě antifony byly změněny v textech o posvěcení kostela, jedna v antifonách ze žaltáře (středa 3. týdne).

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.