27.8.2016

Revizí prošla jedna antifona pro památku sv. Bernarda; další pro památku sv. "Pěti bratří", spolu s antifonou téhož znění ve společných textech o svatých řeholnících. Drobnějších úprav doznaly dvě antifony ze 23. neděle v mezidobí cyklu C.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.