21.5.2016

Rozmáchlou revizí prošlo oficium slavnosti Seslání Ducha svatého. Druhé nešpory se změnily k nepoznání; jinde byla tu a tam vyměněna antifona a drtivá část ostatních doznala menších či větších změn.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.