24.12.2015

Provedl jsem revizi předvánočního týdne. Větší část antifon stihly spíše jen "redaktorské" zásahy (dělení, artikulační značky apod.), několik ale bylo upraveno i zásadnějším způsobem.

github