15.12.2015

Výrazněji byla upravena dopolední antifona pro dobu adventní. Více úprav postihlo zpěvy k památce Panny Marie Růžencové. (Tak, jak je, ten materiál nezůstane, ale práci na něm jsem před delší dobou opustil a hned tak se k němu nevrátím, pročež zveřejňuji alespoň to, co mám.)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.