4.10.2015

Pokusil jsem se napravit křivdu, které jsem se dopustil na sv. Terezii z Lisieux, a opravil jsem obě antifony její památky. To zasáhlo neděle v mezidobí a commune apoštolů, kde se jedna z dotčených antifon opakuje.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.