28.9.2015

Že mi nemoc zabránila v účasti na pouti do Staré Boleslavi, udělal jsem malý kousek práce na tvůrčí revizi antifon ze žaltáře (tj. opravách a výměnách nepovedených antifon). Postihlo to prozatím hlavně pátek a sobotu 4. týdne žaltáře.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.