27.9.2015

Ze svého seznamu připomínek k antifonám ze žaltáře jsem vyřídil ty, které neobnášely moc tvůrčí práce. U většího množství antifon se tak změnilo např. dělení, někde byla lehce upravena melodie. Asi dvě antifony byly nahrazeny úplně novým zněním. Na kompletáři bylo provedeno několik čistě kosmetických úprav.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.