5.9.2015

Žaltář: revidovány čtyři feriální antifony k evangelním kantikům (dvě lehce, třetí víc, "Veleb, duše má" úplně nově) a tři antifony pro pátek 2. týdne. Velikonoční žaltář: revidováno několik antifon ze středy 2. týdne.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.