16.5.2015

Dále po troškách reviduji velikonoční antifony ze žaltáře: zásadněji změněno nebo úplně přepsáno bylo po třech antifonách ze soboty 4. týdne a z pondělí 3. týdne, drobná úprava zasáhla jednu antifonu z úterý 2. týdne. Další změny jsou v antifonách ze žaltáře: připravil jsem dříve opomenuté postní varianty pro antifony k modlitbě se čtením neděle 2. týdne (jediné antifony modlitby se čtením, které se po celý rok mimo dobu postní zpívají s aleluja).

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.