8.5.2015

Do materiálu s oficiem Narození Páně a Zmrtvýchvstání Páně byly zaneseny korektury zaslané sestrami. Přidávám nový skromný materiál se dvěma vlastními antifonami pro svátek sv. Kateřiny Sienské. Byly opraveny dvě z velikonočních antifon ze žaltáře. Další snad budou brzy následovat.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.