16.12.2014

Ve formuláři svátku Svaté Rodiny (v materiálu s oktávem Narození Páně) byl chybný odkaz na responsorium ze slavnosti Narození Páně. Ve skutečnosti má svátek responsorium jiné, vlastní. To bylo doplněno. Zároveň byl opraven nepovedený verš dalšího responsoria téhož svátku. Avizuji ale, že jde spíše o opravu provizorní, jelikož všechna responsoria "Kriste, Synu živého Boha" se chystám předělat.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.