2.11.2014

Revizí byly stiženy mnohé antifony 3. a 4. neděle adventní. Upozorňuji, že všechny dosavadní úpravy se týkaly antifon k žalmům. Na antifony k evangelním kantikům si chci posvítit v blízké budoucnosti.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.