1.10.2014

Nese se nový materiál se zpěvy pro památku sv. Zdislavy. Do oficia sv. Jana Sarkandra byly doplněny antifony k žalmům. V invitatoriu modu I byla odstraněna jedna divisio, která se postupem času ukázala být nadbytečná a rušivá.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.