30.8.2014

Přidávám antifony pro 29.-33. neděli v mezidobí, čímž se po bezmála třech letech uzavírá cyklus těchto antifon (čítající celkem 297 kousků). Do společných textů o pannách přibyla antifona ke kantikům vigilie. Po dvou letech od prvního zveřejnění vydávám novou verzi kytarového žalmu 130. Zásadními změnami prošel především po stránce rytmické - notový zápis, původně, pokud jde o rytmus, velmi nepřesný, nyní věrně reflektuje způsob, jak jsem si žalm uvykl hrát a zpívat. Vedle toho byl opraven jeden neladící akord.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.