17.8.2014

Přidávám antifony k evangelním kantikům pro 23.-26. neděli v mezidobí a antifonu pro vigilii do textů o posvěcení kostela. Ve společných textech o Panně Marii byla opravena zavádějící rubrika.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.