6.6.2014

Provedl jsem několik drobných oprav a úprav v commune duchovních pastýřů a u sv. Cyrila a Metoděje (protože formulář věrozvěstů přejímá mnoho textů z tohoto commune a úpravy se dotkly i jedné z přejatých antifon).

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.