4.6.2014

Valem se blíží konec doby velikonoční, ale také státnice. Proto přidávám vlastní antifony první "obyčejné" neděle po Letnicích a pro mě zároveň neděle mezi státnicemi, 12. neděle v mezidobí.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.