2.5.2014

Pro 3. neděli velikonoční jsem připravil antifony k žalmům. (Je však nepravděpodobné, že bych letos to samé stihl i pro všechny následující neděle.) Pro svátek sv. apoštolů Filipa a Jakuba jsem doplnil dvě chybějící nešporní antifony (i když letos potřeba nebudou, protože nešpory svátku "spolkne" neděle).

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.