27.4.2014

K velikonočním antifonám přibyly antifony k Benedictus a Magnificat pro 5. a 6. neděli letošního nedělního cyklu (A) a několik málo antifon pro ferie 2. týdne (pokračuji podobným stylem jako jsem začal v postní době, převážně jen recykluji již hotové). Nadto přidávám materiál ukazující, jak nakládám s hymny, které vyžadují rozsah větší, než mám k disposici.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.