12.4.2014

Ukolébán vědomím, že Svatý týden mám již od loňska hotový, neuvědomil jsem si, že Květná neděle má antifony k evangelním kantikům podle cyklu lekcionáře - a ty "áčkové" samozřejmě ještě nemám. Pozdě, ale přece - tady jsou.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.