7.3.2014

Přidávám pro první postní neděli antifony k žalmům a pro některé ferie následujícího týdne antifony k Benedictus a/nebo Magnificat. (Tyto jsem nově neskládal, ale pouze vyhledal v materiálech pro jiné příležitosti. Některé antifony se totiž v breviáři i vícenásobně opakují.)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.