19.2.2014

Pro svátek Stolce sv. Petra jsem před pár dny dokončil ty zpěvy, které jsem loni nestihl. Doufal jsem, že stihnu ještě zrevidovat některé kousky, se kterými jsem výrazněji nespokojený, ale čas se krátí, pročež dávám noty k disposici tak, jak jsou.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.