18.1.2014

Sv. Anežka (panna a mučednice, u nás pro rozlišení obyčejně nazývaná Římská) patří mezi ty svaté, jejichž oslavu každoročně už z dálky vyhlížím. Protože si však církev její mučednictví připomíná v době, kdy studenti prožívají útrapy zkouškového období, dostal jsem se ke zhudebnění jejího výjimečně krásného oficia až letos. Tady je.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.