1.1.2014

Přidávám antifony pro "vycpávkové ferie" mezi oběma vánočními oktávy. Sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský ve skutečnosti vlastní antifony nemají, i když se v breviáři zdá, že ano. Proto jsem pro ně přidal prázdnou položku s odkazem na společné texty, ze kterých jsou jejich "vlastní antifony", uvedené v breviáři, "zkopírované".

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.