15.12.2013

Svazeček výběrové řady Antifonáře k DMC pro slavnost Narození Páně sice ještě není úplně hotový a zbývá provést řadu úprav pro zpěvákovo pohodlí i pro krásu, ale ve stávající podobě by již měl být funkční. (Především jsem opravil špatně označkované žalmy.) Pouštím tedy do světa další předběžnou verzi, protože se připozdívá ...

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.