12.12.2013

Přidávám první nástřel sazby od loňska slibovaného antifonáře pro slavnost Narození Páně. Důrazně ale upozorňuji, že jde zatím pouze o náhled, v praxi nepoužitelný. Značkování žalmů obsahuje nespočetné chyby, které v nejbližších dnech opravím. Také v jiných ohledech sazba potřebuje doladit.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.