21.11.2013

Tu jsou vlastní antifony pro zítřejší památku sv. Cecílie. Tím se listopad stává prvním měsícem, který má hotové kompletní zpěvy sanktorálu. (Samozřejmě s výjimkou modlitby se čtením.)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.