18.8.2013

Přidány antifony pro 21.-23. neděli v mezidobí. Z nabídky staženo alternativní zpracování svatováclavského oficia, protože není dobré a do budoucna se mu nemíním nijak věnovat.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.