12.7.2013

Přidávám antifony pro 14.-18. neděli v mezidobí. 14. neděle samozřejmě už byla. Předpokládám, že její vlastní zpěvy nikdo nepostrádal. Pokud ano, omlouvám se. Měl jsem je včas připravené, ale zapomněl jsem je publikovat.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.