23.4.2013

Dnes jen drobeček: nápěv závěrečné prosby o požehnání pro použití s Olejníkovými Nedělními nešporami. (V těch chybí, protože v katedrále nešporám nikdy nepředsedá laik.)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.