24.12.2012

Materiál pro slavnost Narození Páně a její oktáv je co do rozsahu kompletní. Doplnil jsem do něj chybějící antifony k Benedictus a Magnificat pro svátek Svaté Rodiny v letech A a C. Kromě toho přibyly vlastní zpěvy pro svátek sv. Štěpána. Slušelo by se připojit nějaké zbožné vánoční přání, ale to bych musel lhát.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.