12.11.2012

Mám staré vydání (1994) "laického breviáře" po babičce. A tak se stalo, že jsem si až dnes ráno všiml, že máme zítra památku sv. Anežky České. (Ta je totiž kvůli svatořečení a s tím související změně oficia a kalendáře a kvůli finanční náročnosti změn sazby tlusté knihy v tomto vydání v dodatku na konci a ne na svém místě v sanktorálu.) Pospíšil jsem si poskládat pro ni zpěvy. Ale jsou ušité opravdu horkou jehlou.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.