29.10.2012

K antifonám ze žaltáře doplněno dvanáct antifon k žalmům zpívaným jen v době adventní a vánoční. (Všechny jsou v modlitbě se čtením: V sobotu 1. a 2. týdne a v pátek a sobotu 4. týdne.)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.