14.10.2012

Oficium slavnosti Ježíše Krista Krále prošlo zásadní revizí (z dosavadních 16 vlastních zpěvů bylo zasaženo 10, přičemž většina úprav měla charakter náhrady, nikoli modifikace) a bylo doplněno o antifony a responsoria pro modlitbu se čtením.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.