12.10.2012

K adventním antifonám jsem doplnil antifony k Benedictus a Magnificat pro ferie 3. adventního týdne. A to znamená, že je letos možné v době adventní zpívat o dnech s oficiem z propria de tempore úplně všechny antifony. (Tedy, kromě těch ke kantikům vigilií. Nápravu ještě zjednám.)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.