7.10.2012

Po bezmála devíti měsících je tu nová verze svazečku antifonáře ke kompletáři. Byly doplněny zpěvy na celý rok (velikonoční antifona k žalmům a responsorium; antifony místo responsoria pro Velikonoční triduum a Velikonoční oktáv). Z formálních úprav zmíním změnu formátu rubrik: svazky antifonáře napříště budou tištěny celé černě, rubriky nejsou odlišeny barvou, ale řezem písma (kurzíva). Rozhodl jsem se k tomu po zralé úvaze a několika měsících zkušeností s výtisky zatím dostupných svazečků.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.