4.10.2012

Přidávám zpěvy pro slavnost Všech svatých. Dovoluji si upozornit, že zpěvy pro následující den, připomínku Všech věrných zemřelých, jsou hotové už drahnou dobu - všechno kromě závěrečné modlitby a hymnů se totiž bere z textů za zemřelé.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.