19.9.2012

Antifony ze žaltáře doznaly podstatného rozšíření: doplnil jsem k nim antifony k modlitbě se čtením a antifony invitatoria (které dosud byly v samostatném materiálu). Protože antifony k modlitbě se čtením jsou úplně nové, "shazuji" status celého materiálu z gamma zpět na delta. (Totéž zasáhlo i nedělní antifony.) Z materiálu pro invitatorium byly výše zmíněné antifony odstraněny a bude nadále obsahovat jen nápěvy žalmu 95 pro předzpěváka.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.