19.8.2012

Zpěvy pro svátek Povýšení svatého kříže a památku Panny Marie Bolestné. Dále jsem nemohl nepřidat dvé vlastních antifon pro zítřejší památku sv. Bernarda.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.