16.8.2012

Přidal jsem další žalm v rytmické úpravě, žalm 130, a zároveň jsem pro "kytarové žalmy" vytvořil v uspořádání materiálů ke stažení zvláštní oddíl.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.