25.7.2012

Přidány "základní nápěvy". (Ta malá část repertoáru oficia, kterou se člověk obvykle naučí nazpaměť a při slavení hodinek ji nečte z not.) Zároveň vyl odstraněn materiál s nápěvy úvodního verše, protože jeho obsah byl výše zmíněným beze zbytku pohlcen.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.