21.7.2012

Přidávám skromné vlastní zpěvy pro památku sv. Gorazda a druhů a sv. Marty. A pak začátek uskutečnění jednoho nápadu, který jsem nosil v hlavě už měsíce - doplněk k Jednotnému kancionálu pro slavení nedělních nešpor mimo liturgické mezidobí. (Především další antifony k žalmovým nápěvům Z. Pololáníka.)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.