18.7.2012

Důkladnější revize se dočkalo oficium sv. Marie Magdalény, takříkajíc na něm "ani antifona nezůstala celá". (Letos ovšem toto oficium kvůli kolizi památky s nedělí pravděpodobně nikdo zpívat nebude - leda snad někdo příslušný k nějakému kostelu M.M. zasvěcenému.)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.