9.7.2012

Přidávám vlastní zpěvy (všehovšudy dvě antifony) pro nadcházející svátek sv. Benedikta. Zpěvy z commune, které jsou pro něj potřeba, bohužel ještě nejsou.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.