24.6.2012

Opravil nebo předělal jsem nemalé množství (odhadem 15-20) antifon ze všech čtyř nedělí žaltáře a provedl drobné zásahy do řady dalších. (Změny se projevily v materiálech antifony ze žaltáře - neděle a antifony ze žaltáře.) Při té příležitosti jsem aktualisoval antifonář pro neděle v mezidobí a doplnil ho o výstražné značky u krátkých veršů, jak jsou známé ze žaltáře.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.