23.6.2012

Přidal jsem oficium sv. apoštola Tomáše a předělal všechny tři antifony k žalmům ve druhých nešporách slavnosti Těla a Krve Páně. (Ta první byla strašidelná - kdo ji zpíval, ví.)

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.