22.6.2012

Společné texty o Panně Marii jsem doplnil o chybějící antifony k modlitbě uprostřed dne a o všechny alternativní antifony, které formulář nabízí. Ale mezi antifonami dávno hotovými stále zůstává řada výrazně nepodařených - snad se už brzy donutím k tomu strávit s nimi potřebný čas a opravit je.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.