14.6.2012

Vlastní zpěv (jedna antifona) pro památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie (antifona není nová, je zrecyklovaná - z velikonočního feriálního cyklu.) Pak jsem napsal alternativní sadu antifon k žalmům kompletáře.

github

Dotčené noty:

Notové materiály jsou na webu vždy jen v nejnovějším stavu, jejich historické podoby se neuchovávají. Pokud prohlížíte starší záznam, je možné, že některé noty byly mezitím aktualisovány a jejich stav neodpovídá tomu, ke kterému se záznam vztahuje.

Pokud prohlížíte opravdu starý záznam, je možné, že některé materiály již ani nejsou v nabídce. Ty ale pravděpodobně půjdou vyhrabat na půdě.